doprovodný program veletrhu 2023

Třídenní doprovodný program na aktuální témata, konference, workshopy, kulaté stoly, panelové diskuze.

Registrace na konferenci platí do vyčerpání kapacity sálu.

Výstaviště Flora Olomouc

17. – 19. 5. 2023

Záštitu nad konferencí  převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek spolu s radními RNDr. Alešem Jakubcem, Ph.D. a Ing. et Ing. Martinem Šmídou.

PROGRAM

Středa 17. května 2023

10.15 – 10.35, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Modro-zelená infrastruktura
Firma: ASIO NEW, s.r.o.
Přednášející: Ing. Marcel Kenja

10.40 – 11.00, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Technologie dálkového odečtu energií, portálové služby a jejich využití.
Firma: ista Česká republika
Přednášející: Jaroslav Plšek, Obchodní ředitel ista Česká republika

11.05 – 11.25, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Proč by se obce měly zajímat o budování vlastní infrastruktury optických sítí
Firma: PS Data Projekt (Palík /Sokol s.r.o)
Přednášející: Martin Sokol

11.30 – 11.50, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Zkušenosti s realizací soustav domovních ČOV pro obce (kdy realizovat a kdy hledat jiná řešení)
Firma: TopolWater, s.r.o.
Přednášející: Ing. Jan Topol, Ph.D.

11.55 – 12.15, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Budování dětských skupin z Národního plánu obnovy
Firma: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přednášející: Mgr. Ilona Johnová Koukalová

12.20 – 12.35, přednáškový sál přízemí
Název přednášky: Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech
Firma: LEDVANCE
Přednášející: Martin Petroušek

Bezemisní doprava a energetika

13.00 – 17.00, přednáškový sál přízemí

Pořádá: Svaz měst a obcí České republiky
Moderuje: Mgr. Radka Vladyková

 • informace o EU legislativních nařízeních týkajících se konce spalovacích motorů v EU od roku 2035
 • jak financovat nové elektroautomobily a příslušenství (např. nabíjecí stojany) na Vaší obci komunitní energetika
 • související dotační možnosti z různých resortů
 • bezpečnostní prvky u elektroaut k ochraně rizikových účastníků silničního provozu (nevidomí, děti, senioři)

Čeká vás zábavně-vzdělávací doprovodný program na téma bezemisní dopravy a energetiky. Diskutovat budete moci se zástupci jednotlivých resortů i dalšími odborníky a elektroauta si budete moci vyzkoušet, porovnat více značek a ověřit si jejich přednosti i případné rezervy. Cca od 14:30 možnost zasoutěžit si s elektroauty různých značek, nebo si je jen tak vyzkoušet a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Čtvrtek 18. května 2023

Program je zaměřený na téma kyberbezpečnosti, spisové služby, digitalizace, ochrany osobních údajů, veřejných zakázek, energetické bezpečnosti, komunitní energetiky, odpadového a silničního hospodářství, sportu a volného času v praxi měst a obcí.

Na konferenci vystoupí osobnosti z regionální, české a evropské veřejné správy. Program se zaměřuje na připravované legislativní novinky Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Dalším tématem konference je využití umělé inteligence a SMART CITY v praxi měst a obcí, rozvoj veřejné správy a společenského života. Budou představeny dotační tituly pro kyberbezpečnost, digitalizaci, energetiku a odpadové a silniční hospodářství.

Pořádá: 2K Consulting s.r.o., projekt Bezpečný úřad
Moderuje:  Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS., Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M
Pořadatel může na základě dohody s přednášejícími změnit jejich pořadí.

Hrozby a příležitosti. Plnění povinnosti ze strany měst a obcí.

10.15 – 12.45, přednáškový sál, přízemí

Úvodní slovo a přednášející
Ing. Josef Suchánek – hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Josef Prokeš – místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Ing. Robert Piffl – Digitální a informační agentura ČR
Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M – Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s.
Bc. Radek Kubíček, MBA – Spolek pro ochranu osobních údajů z.s.
Mgr. Veronika Krajčovičová – odborný konzultant v kybernetické bezpečnosti
JUDr. Katarina Kročková – KROČKA & PARTNERS s.r.o., Bezpečný úřad
Tomáš Bezouška – Institut pro správu dokumentů, z.s.
Bc. Jan Balcárek – Olomoucký kraj, koordinátor kybernetické bezpečnosti
Bc. Jaromír Kuba – soudní znalec pro IT

 • Plnění povinností ze strany měst a obcí, vize a jak dál? 
 • Jaké rizika a hrozby číhají na obce a města, jak se stát bezpečným úřadem?
 • Vývoj a legislativa v oblasti ochrany osobních údajů v praxi měst a obcí, zhodnocení činnosti ÚOOU
 • Digitální informační agentura ve vztahu ke samosprávám, role a odpovědnost v rámci digitalizace samospráv
 • Jak probíhají kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů se zaměřením na obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace
 • Směrnice NIS 2 a GDPR jaké dopady mohou mít na fungování samospráv
 • Směrnice NIS 2 a zkušenosti z auditní činnosti na Slovensku, jak správně vybrat dodavatele v oblasti IT, co vše by měl odborník na kybernetickou a informační bezpečnost splňovat, nástroje pro analýzu rizik.
 • Kamerové a jiné zabezpečovací systémy v hledáčku kontrol, co říká zákoník práce
 • Umělá inteligence a SMART CITY z pohledu splnění podmínek kontrolních orgánů, na co vše myslet z hlediska rizik a pokut
 • Legislativní změny pro samosprávy, které se chystají v oblasti kybernetické bezpečnosti (NIS 2), zkušenosti z praxe řešení bezpečnostních incidentů v praxi měst a obcí
 • Města a obce v pasti GDPR a kybernetické bezpečnosti – plnění role správce, zpracovatele, proč je potřeba mít kvalitního pověřence, jak probíhají kontroly činnosti pověřence ze strany dozorových orgánů na jeho činnost.
 • Problematika zveřejňování informací na sociálních sítích, webových a informačních portálech – praktické příklady ze soudů, kontrolních a dozorových orgánů
 • Mobilní rozhlas, webové a jiné mobilní aplikace, na co si dát pozor
 • Veřejné zakázky, legislativní novinky a zkušenosti pro oblast bezpečnosti z pohledu zadavatele i dodavatele
 • Aktuality a novinky v oblasti spisové služby a archivnictví, jak se atestace dotkne samospráv
 • Praktické fungování a dopady digitalizace a kybernetické bezpečnosti na fungování úřadu, zkušenosti z Olomouckého kraje
 • Digitalizace, hrozby a dopady hackerského útoku pro samosprávy

 

Příklady dobré praxe, spolupráce veřejného a soukromého sektoru

12.45–13.45, přednáškový sál přízemí

Přednášející
Mgr. Ivana Sasková – OK Group a.s.
Ing. Petr Kolář – Plus Projekt s.r.o.
Ing. Tomáš Gottwald – VAE informační systémy, s.r.o.
Bc. Marek Vávra – Altair Group
Mgr. Petr Balej – Optiware NET s.r.o.
Bc. Radek Kubíček, MBA – 2K Consulting s.r.o., Bezpečný úřad

 • Pojištění kybernetické bezpečnosti a programy compliance pro samosprávy
 • Dotační příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitalizace a spisové služby
 • Nástroje a možnosti pro systémové řízení úřadu
 • Kybernetická ochrana a dohledové centrum
 • Digitální archiv a informační systém spisové služby 
 • Vyhlášení výsledků a předání ocenění Bezpečný úřad a Bezpečná organizace

Odpolední blok

Pořádá: 2K Consulting s.r.o., projekt BEZPEČNÝ ÚŘAD
Moderují: Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS., Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M

Odpadové a silniční hospodářství. Zkušenosti z komunální energetiky a oblasti životního prostředí, energetické bezpečnosti a sportu ze strany měst a obcí a kraje.

14.15 –16.30, přednáškový sál přízemí

Úvodní slovo a přednášející:
Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M – Spolek pro obnovu venkova ČR
Ing. Petr Třešňák – náměstek člena vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. Leopold Benda – Unie komunitní energetiky
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek člena vlády, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR, odbor odpadového hospodářství
Ing. et Ing. Martin Šmída, uvolněný člen Rady Olomouckého kraje
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj
Ing. Marek Tengler – Rizzo Associates Czech, a.s.
Mgr. Ondřej Rusikvas – FUTTEC a.s.
Martin Petroušek – LEDVANCE s.r.o.
Roman Brandýs – místopředseda, Národní sportovní agentura

 • Vývoj a legislativa v oblasti komunální energetiky a dopady na města a obce
 • Dotační možnosti z OPŽP 2021-2027 pro odpadové projekty
 • Pozemkové úpravy jako nástroj protipovodňových opatření 
 • Energetická situace a kritická infrastruktura v České republice
 • Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech 
 • Praktické zkušenosti ze strany Olomouckého kraje v odpadovém hospodářství
 • Zkušenosti ze zahraniční v praxi měst a obcí v odpadovém hospodářství
 • Jak efektivně a nízkonákladově opravit místní komunikaci
 • Národní sportovní agentura, vize a cíle v dotační politice pro obce, města a kraje, co se podařilo a kam chceme směřovat
 • Dotační možnosti a příležitosti pro opravu a budování místních komunikací, rekonstrukce a výstavbu veřejných budov.
 • Příklady dobré praxe v rámci dotačních možností v oblasti energetiky a životního prostředí 

Pátek 19. května 2023

Program je zaměřený na téma krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ochrany měkkých cílů, civilní obrany v praxi měst a obcí a na povinnosti zřizovatele ve vztahu k jeho příspěvkovým organizacím (školy, sociální a zdravotnická zařízení).

Výměna zkušeností z praxe krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy a obranného plánování. Na konferenci budou vystupovat osobnosti z národní a regionální úrovně české a evropské veřejné správy. Program se zaměřuje na aktuálně připravované legislativní novinky Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a další aktuální témata v oblasti spolupráce měst, obcí a krajů se složkami IZS.
Pořadatel může na základě dohody s přednášejícími změnit jejich pořadí.

Pořádá: 2K Consulting s.r.o., projekt BEZPEČNÝ ÚŘAD
Moderují: Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS., Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M

Hrozby a příležitosti. Jak řešit bezpečnostní incidenty a mimořádné události v obcích, městech a krajích.

10.15 – 13.30, přednáškový sál přízemí

Úvodní slovo a přednášející:
Ing. Jiří Hájek – člen výboru pro bezpečnost PS ČR
Ing. Josef Suchánek – hejtman Olomouckého kraje
JUDr.Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – rektorát UP Olomouc
Vitalij Usatyj – Chargé d’affaires a.i., Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
RNDr. Jiří Hynek – Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
Mgr. Jana Novotná, MPA – oddělení POKOS, SOPS Ministerstvo obrany ČR
plk. Ing. Jaroslav Černý – náměstek ředitele pro prevenci a CNP, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Ing. Jan Procházka – Evropský Institut pro bezpečnost a životní prostředí z.s.
Ing. Petra Homolová, Jiří Čermák – Asociace Samaritánů České republiky z.s.
Ing. Marek Tengler – Rizzo Associates Czech, a.s.
Bc. Jakub Rejzek, MBA, LL.M – Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s.
Bc. Radek Kubíček, MBA – bezpečnostní auditor v oblasti ochrany měkkých cílů, Sdružení bezpečných škol a školských zařízení z.s.
Ing. Petr Schmid – bezpečnostní auditor, 2K Consulting s.r.o., Bezpečný úřad
Bc. Jaroslav Kocián – odborný konzultant, soudní znalec v oblasti požární ochrany
Ing. Tomáš Ditrt – RCD Radiokomunikace a.s.

 • Zkušenosti se zvládáním migrační krize z pohledu Olomouckého kraje
 • zkušenosti s krizovým řízením, humanitární pomoci a řešením událostí v období válečného konfliktu na Ukrajině
 • Krizová připravenost
 • Zkušenosti se zvládáním migrační krize z pohledu Statutárního města Olomouce
 • Hrozby a aktuální bezpečnostní rizika v ČR a dotační možnosti pro řešení bezpečnosti?
 • Povinnosti provozovatelů FTEL na veřejných objektech, co je vznikem požárů, jak na bezpečnostní dokumentaci a další povinnosti
 • Pojištění rizik v souvislosti s krizovým řízení, zkušenosti z praxe měst a obcí
 • Rizika mobilních a webových aplikací, a co blackout, jak ho budeme řešit
 • Jaké je využití radiokomunikace a dohledových systémů v krizovém řízení
 • představení projektu v oblasti ochrany obyvatelstva POKOS se zaměřením na brannou výchovu pro školy a školská zařízení
 • příklady dobré praxe nácvikových akcí „ozbrojený útočník“
 • pozvánka na regionální akce, mezinárodní konference a veletrhy pro IZS
 • ochrana měkkých cílů ve vztahu k veřejnému prostranství ze strany obcí a škol
 • Jak na bezpečnostní plány a řešení mimořádných událostí, povinnosti ze strany měst a obcí a spolupráce s IZS
 • Posuzování odolnosti budov proti destrukci nástražnými výbušnými systémy

Veletrh se koná pod záštitou:

Pořadatel veletrhu: