doprovodný program veletrhu 2023

Třídenní doprovodný program na aktuální témata, konference, workshopy, kulaté stoly, panelové diskuze.

Výstaviště Flora Olomouc

17. – 19. 5. 2023

Středa 17. května 2023

Zahájení konference (bude upřesněno)
10.00 – 10.30, přednáškový sál 1. poschodí
 
Prezentace vystavovatelů (bude upřesněno)
10.30 – 12.30, přednáškový sál 1. poschodí
 
Bezemisní doprava a energetika
13.00 – 17.00, přednáškový sál 1. poschodí

Pořádá: Svaz měst a obcí České republiky
Moderuje: Mgr. Radka Vladyková

 • informace o EU legislativních nařízeních týkajících se konce spalovacích motorů v EU od roku 2035
 • jak financovat nové elektroautomobily a příslušenství (např. nabíjecí stojany) na Vaší obci komunitní energetika
 • související dotační možnosti z různých resortů
 • bezpečnostní prvky u elektroaut k ochraně rizikových účastníků silničního provozu (nevidomí, děti, senioři)

Čeká vás zábavně-vzdělávací doprovodný program na téma bezemisní dopravy a energetiky. Diskutovat budete moci se zástupci jednotlivých resortů i dalšími odborníky a elektroauta si budete moci vyzkoušet, porovnat více značek a ověřit si jejich přednosti i případné rezervy. Cca od 14:30 možnost zasoutěžit si s elektroauty různých značek, nebo si je jen tak vyzkoušet a zeptat se na vše, co vás zajímá.

2

Čtvrtek 18. května 2023

Kyberbezpečnost, spisová služba, digitalizace a ochrana osobních údajů,veřejné zakázky, energetická bezpečnost a odpadové hospodářství v praxi měst a obcí
10.15 – 16.00, přednáškový sál 1. poschodí

Pořádá: 2K Consulting s.r.o.
Moderuje: Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS.

10.15–12.15 Hrozby a příležitosti, plnění povinnosti ze strany měst a obcí

 • Vývoj a legislativa v oblasti ochrany osobních údajů v praxi měst a obcí, zhodnocení činnosti ÚOOU – Josef Prokeš, místopředseda ÚOOU
 • Legislativní změny pro samosprávy, které se chystají v oblasti kybernetické bezpečnosti (NIS 2), zkušenosti z praxe řešení bezpečnostních incidentů – Adam Kučinský, NUKIB
 • Města a obce v pasti GDPR a Kybernetické bezpečnosti – plnění role správce, zpracovatele a na co je potřeba mít kvalitního pověřence – Radek Kubíček , Spolek pro ochranu osobních údajů
 • Problematika zvěřejňování informací na sociálních sítích, webových a informačních portálech – praktické příklady ze soudů, kontrolních a dozorových orgánů – Katarina Kročková, Spolok pre ochranu osobnich udaju
 • Veřejné zakázky, legislativní novinky a zkušenosti pro oblast bezpečnosti z pohledu zadavatele i dodavatele – bude doplněno
 • Aktuality a novinky v oblasti spisové služby a archivnictví a co atestace, jak se dotkne samospráv? Robert Pifl – MV ČR, Expert pro elektronické dokumenty a související legislativu včetně legislativy EU
 • Praktické fungování a dopady digitalizace a kybernetické bezpečnosti na fungování úřadu – Jan Balcárek, Olomoucký kraj
 • Digitalizace, hrozby a dopady hackerského útoku pro samosprávy – Jakub Rejzek , Výbor nezávislého ICT průmyslu

12.15–13.15 Příklady dobré praxe ,co funguje ze strany spolupráce veřejného a soukromého sektoru

 • Dotační příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitalizace a spisové služby – Jakub Kohoutek
 • Bezpečný úřad jako efektivní nástroj pro řízení měst a obcí – Radek Kubíček
 • Nástroje a možnosti pro systémové řízení úřadu – Petr Balej
 • Kybernetická ochrana a dohledové centrum – Tomáš Gottwald
 • Digitální archiv a informační systém spisové služby – Marek Vávra

14.15 –16.00  Odpadové hospodářství, zkušenosti z komunální energetiky ze strany měst a obcí a kraje

 • Vývoj a legislativa v oblasti komunální energetiky a dopady na města a obcí – Unie komunitní energetiky
 • Energetická situace a kritická infrastruktura v České republice – Ing. Marek Tengler, Rizzo Associates Czech, a. s.
 • Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech – Barbora Kuželová
 • Praktické zkušenosti ze strany Olomouckého kraje v odpadovém hospodářství – Martin Šmída, náměstek pro životní prostředí, Olomouckého kraje
 • Dotační možnosti a příležitosti v oblasti energetiky a odpadového hospodářství – Jakub Kohoutek

Pátek 19. května 2023

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a civilní obrana v praxi měst a obcí
10.15 – 13.30, přednáškový sál 1. poschodí

Pořádá: 2K Consulting s.r.o.
Moderuje: Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS.

10.15–13.30 hod. Hrozby a příležitosti, jak řešit bezpečnostní incidenty a mimořádné události v obcích a městech a krajích

 • Hrozby a aktuální bezpečnostní rizika v ČR a dotační možnosti pro řešení bezpečnosti? – Jan Procházka, Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí
 • Zkušenosti z ochrany kritické infrastruktury na Ukrajině, jak to bylo před rokem a co současný stav? – Jevgenij Krupa, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Ukrajiny
 • Rizika mobilních a webových aplikací, a co blackout, jak ho budeme řešit – Jakub Rejzek, Výbor nezávislého ICT průmyslu
 • Jaké je využití radiokomunikace a dohledových systémů v krizovém řízení – Tomáš Ditrt
 • Projekt Pokos – obrana státu není jen záležitostí – zástupce MO ČR
 • Jak na bezpečnostní plány a procedury a řešení mimořádných událostí, povinnosti ze strany měst a obcí a spolupráce s IZS – Petr Schmid, platforma Bezpečný úřad
 • Posuzování odolnosti budov proti destrukci nástražnými výbušnými systémy – Ing. Marek Tengler, Rizzo Associates Czech, a. s.

Veletrh se koná pod záštitou:

Pořadatel veletrhu: