Oficiální záštity

Za nás za pořadatele, děkujeme všem oficiálním místům a osobnostem veřejného života za podporu prvního ročníku veletrhu Komunálního veletrhu a těšíme se na osobní setkání v době jeho konání.

Svaz měst a obcí České republiky

Asociace krajů ČR

Evropský parlament

Parlament České republiky