JAK ŘEŠIT A ZVYŠOVAT BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ - část 1

Čtvrtek 18.května 2023 od 8.30 do 16.00

„Kyberbezpečnost, spisová služba, digitalizace a ochrana osobních údajů,veřejné zakázky, energetická bezpečnost a odpadové hospodářství v praxi měst a obcí".

Odborný garant: Společnost 2K Consulting s.r.o.

9.45–12.00 hod. Hrozby a příležitosti, plnění povinnosti ze strany měst a obcí

• Vývoj a legislativa v oblasti ochrany osobních údajů v praxi měst a obcí, zhodnocení činnosti ÚOOU
• Legislativní změny pro samosprávy, které se chystají v oblasti kybernetické bezpečnosti (NIS 2), zkušenosti z praxe řešení bezpečnostních incidentů
• Města a obce v pasti GDPR a Kybernetické bezpečnosti – plnění role správce, zpracovatele a na co je potřeba mít kvalitního pověřence
• Problematika zvěřejňování informací na sociálních sítích, webových a informačních portálech – praktické příklady ze soudů, kontrolních a dozorových orgánů
• Veřejné zakázky, legislativní novinky a zkušenosti pro oblast bezpečnosti z pohledu zadavatele i dodavatele
• Aktuality a novinky v oblasti spisové služby a archivnictví a co atestace, jak se dotkne samospráv?
• Praktické fungování a dopady digitalizace a kybernetické bezpečnosti na fungování
• Digitalizace, hrozby a dopady hackerského útoku pro samosprávy

12.00–13.00 hod. Příklady dobré praxe ,co funguje ze strany spolupráce veřejného a soukromého sektoru• Příklady dobré praxe ,co funguje ze strany spolupráce veřejného a soukromého sektoru
• Dotační příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitalizace a spisové služby
• Bezpečný úřad jako efektivní nástroj pro řízení měst a obcí
• Nástroje a možnosti pro systémové řízení úřadu
• Kybernetická ochrana a dohledové centrum
• Digitální archiv a informační systém spisové služby

14.00 –16.00 hod. Odpadové hospodářství, zkušenosti z komunální energetiky ze strany měst a obcí a kraje

• Odpadové hospodářství, zkušenosti z komunální energetiky ze strany měst a obcí a kraje
• Vývoj a legislativa v oblasti komunální energetiky a dopady na města a obcí
• Energetická situace a kritická infrastruktura v České republice
• Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech
• Praktické zkušenosti ze strany Olomouckého kraje v odpadovém hospodářství
• Dotační možnosti a příležitosti v oblasti energetiky a odpadového hospodářství