JAK ŘEŠIT A ZVYŠOVAT BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ - část 2

Pátek 19.května 2023 od 8.30 do 12.00

„KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, OCHRANA OBYVATELSTVA A CIVILNÍ OBRANA V PRAXI MĚST A OBCÍ“

Odborný garant: Společnost 2K Consulting s.r.o.

9.30–12.30 hod. Hrozby a příležitosti, jak řešit bezpečnostní incidenty a mimořádné události v obcích a městech a krajích

• Hrozby a aktuální bezpečnostní rizika v ČR a dotační možnosti pro řešení bezpečnosti
• Zkušenosti z ochrany kritické infrastruktury na Ukrajině, jak to bylo před rokem a co současný stav?
• Rizika mobilních a webových aplikací, a co blackout, jak ho budeme řešit
• Jaké je využití radiokomunikace a dohledových systémů v krizovém řízení
• Projekt Pokos – obrana státu není jen záležitostí
• Jak na bezpečnostní plány a procedury a řešení mimořádných událostí, povinnosti ze strany měst a obcí a spolupráce s IZS
• Posuzování odolnosti budov proti destrukci nástražnými výbušnými systémy